Robin Klose

Robin Klose

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Student
Studium přerušené
ateliér Průmyslový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 1. ročník