MgA. Rudolf Skopec

MgA. Rudolf Skopec

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Fotografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2014
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2016