Sadie Renwick

Sadie Renwick

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Tvorba konceptuální a intermediální (8206T061), absolvované 2010