Samuel Lövy

Samuel Lövy

Zařazení / Funkce
Architektura I / Student
Studium přerušené
ateliér Architektura I, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 3. ročník