Sára Matysová, DiS.

ELEMENTA

Při tvorbě kolekce Elementa jsem vycházela z materiálu pro výrobu skleněných perliček Preciosa. Příroda mi byla bohatým inspiračním zdrojem, který jsem promítla do série experimentálních vzorků, zrcadel a válců tvořených odpadním materiálem ze skleněných perliček. Primárně mě zajímaly křemenné složky, které jsou součástí sklářského písku a suroviny nezbytné pro finální podobu perliček. Během své práce jsem si kladla otázky, odkud se konkrétní písek těží a jaký má těžba vliv na naše životní prostředí. Preciosa pro svou výrobu používá sklopísek z oblasti Českého ráje těženého ve vesnici Střeleč. Samotné občany v srdci chráněné krajinné oblasti trápí provoz obřího povrchového dolu, který narušuje jejich životní podmínky a má negativní vliv na krajinu, ovzduší a spodní vody v přilehlém okolí.

 

Písek se stává cennou přírodní komoditou a je základním kamenem stavebnictví, sklářství a mnoha dalších oborů. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po využívání přírodních zdrojů se písek a štěrk staly nejvíce vytěženou skupinou materiálů po celém světě. Globálně se řeší problémy spojené s klimatickými změnami, znečištění či úbytek vodních zdrojů, ale na nerostné bohatství, které nám dává matka příroda, se pozapomíná.

 

Konference organizovaná UN Environment, GRID (Global Information Database) a Ženevskou univerzitou v polovině října roku 2018 v Ženevě potvrdila, že v současné době lidé vytěží více než 50 miliard tun písku a štěrku ročně, což je pětkrát větší množství než vytěžené uhlí. Prognózy odhadují, že každým rokem se těžba písku a štěrku bude globálně zvyšovat. V roce 2030 se vytěží okolo 60 miliard tun. Největším světovým spotřebitelem písku je Asie. Nejvíce těžbou trpí rozvojové země, v kterých často dochází k nelegální a neregulované těžbě, což má za následek eroze půdy, pokles podzemních vod a narušuje životy místních obytvatel.

 

Zrcadlo je předmětem denní potřeby a člověku umožňuje se dívat sám sobě do tváře. V mé práci zrcadlo svou křehkostí reprezentuje lidskou civilizaci, kterou vnímám jako snadno zranitelnou. Skrze odraz zrcadla se snažím o reflexi problematiky spojené s nadměrnou těžbou písku a přebytečným odpadním materiálem ve sklářském průmyslu obecně. Nosným prvkem zrcadla a doslova stavebním kamenem celé mé práce se stává pískovec, který reprezentuje dar přírody. Pískovec záměrně nechávám v jeho přirozené surové formě s minimálním zásahem člověka. Surový pískovec chrání zrcadlo před rozbitím a nese jak samotné zrcadlo, tak perličky, které jsou produktem člověka a hrají zde svou původní dekorativní úlohu. Dekor z perliček tvoří odvrácenou stranu zrcadla a poukazuji tím na vedlejší odpad, kterého Preciosa vyprodukuje až 10 tun ročně. Tento odpadový materiál není Preciosa schopna zrecyklovat ve svém běžném provozu.

 

Tvar zrcadel je deformován a vychází z kruhu symbolizujícího nekonečno a dokonalost. Kruh záměrně dehonestuji a poukazuji tím na lidskou nedokonalost, kdy člověk často z přírody více bere, než vrací. V tomto semestru jsem se rozhodla pracovat pouze s perličkami. Zkoumám hranice a možnosti tohoto materiálu při různých stupních a fázích teploty. Uvědomuji si energetickou náročnost, která vzniká ve sklářském průmyslu, a proto snižuji teploty při výrobě na úplné možné minimum. Perličky tavím při teplotě 610°C a snažím se o zachování jejich původních struktur. Perličky formuji do elementárních tvarů válců. Pro tyto tvary jsem se rozhodla z důvodu představení nového využití materiálu v jednoduchých křivkách a formách. Válce jsou zhotoveny v různých výškových úrovních s různými průměry. Můžeme je vnímat jako solitérní objekty či jako předměty denní potřeby. 

 

Materiálově doplněná instalace nám umožňuje zhlédnout cestu perličky od výchozích přírodních surovin až po možné alternativy práce s perličkami coby nevyužívaným odpadním materiálem k samotné reflexi nás všech skrze zrcadlo. 

 

 

 

 


Číst více...

Hydrocollection

There are many different ideas about the origin of life on Earth. What is without question is that water is totally necessary. In my project Hydrocollection I focus specifically on water as one of the most important natural elements. Hydrocollection is inspired by the journey of residual sea water - Vincentka on the Earth’s surface. In particular, I emphasise the land of my country that thanks to the contained minerals and biogenic elements makes the water unique not only in the Czech Republic but also worldwide.

The dialogue between water and land is reflected with hi-tech material called hydrogel that is able to absorb up to 99% of water and lycra representing a material of the 20. century. Another important material for me is PVC, from which I created a set of floating objects intended for relaxation on water. Hydrogel mixed with pigments and mineral water Vincentka leaves a special pattern on the textile, which becomes unique and unrepeatable with each application. Gold patterns refer to structure of geological layers, which the residual sea water paves its way through. Blue gradient paraphrases the link between the underground and overground and represents the final product - Vincentka springing on the Earth’s surface.

The resulting patters are applied on lycra, which is the most natural material for water and became ideal for creating a collection of swimsuits inspired by the dialogue between water, Earth and man. The result is clothing that in the most natural way renders the natural circulation of water - Vincentka.

Swimsuits are complemented by floating vests that enable us to sense the kinetics of the water surface and completely relax. The collection of floating objects is based on a perfect circular shape that is selected to individual regular modules of different lengths coinciding with the water surface. The open holes encourage us to develop our own fantasy.

Technological Process

Hi-tech material called hydrogel became the ideal material to hold mineral water and pigments in an amorphic shape. In the first stage I let its crystals be absorbed by Vincentka and mixed it with blue pigments. After creating a stable gel I applied the hydrogel mix on textile and let it work until all the water from hydrogel evaporated. At first the textile samples were dipped in Vincentka in Petri dish. After the liquid evaporated, mineral structure - a cruicial part of Vincentka - emerged on the textile.

These structures inspired me to create gold patterns on the swimsuits to make visible the most important content of Vincentka - unique biogenic and mineral patters. I formed the structure into mineral shapes and transfered it to graphs in a computer programme; later I laser-cut them to a golden iron-on for all types of textile. I put the resulting mineral shapes in diverse compositions and with the iron-on transfer machine I ironed it on the swimsuits. The blue gradient is hand-painted with pigments used for colouring textiles under cold temperature, without fixation and washable in sixty degrees.

The cut of swimsuits is made according to the spa fashion from the First Republic, when women used to cover themselves more than today. The design is my own decorated with a tying roll-neck that in its final look creates an element of the 21st century.

I was able to produce the floating vests according to my own technical documentation in Fatra Napajedla.


Číst více...

Hydrocollection

Hydrocollection

Hydrocollection

Hydrocollection

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

ELEMENTA

Hydrocollection

Hydrocollection

Hydrocollection

Hydrocollection

Sára Matysová, DiS.

E-mail smatyso@vsup.cz
E-mail soukromý matysovasara@gmail.com
Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Textil, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 2. ročník