MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D., M.Sc.

MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D., M.Sc.

E-mail shota.tsikoliya@vsup.cz
Zařazení / Funkce
Architektura III / Odborný asistent