Simon Bregar

Simon Bregar

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Student
Studium probíhající
ateliér Průmyslový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Design (8206T100), 0. ročník