Simona Žiher

Simona Žiher

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Design (8206T100), 0. ročník