Sonja Scheuringer

Sonja Scheuringer

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 0. ročník