Stanislav Karoli

Stanislav Karoli

Zařazení / Funkce
NS 3012 / Student
Studium probíhající
ateliér Socharství II, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sochařství (8206T055), 6. ročník