Štěpán Smetana

Štěpán Smetana

Zařazení / Funkce
Architektura I /
Architektura I /
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 4. ročník