Svetlana Devyatkina

Svetlana Devyatkina

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Absolvent
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P0213), obor Výtvarná umění (PD-VU), 0. ročník