MgA. Tadeáš Klaban

MgA. Tadeáš Klaban

Zařazení / Funkce
Architektura III / Absolvent
Architektura III / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura III, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), absolvované 2012
ateliér Architektura III, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2016