Tereza Hejnová

Tereza Hejnová

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sklo v architektuře (8206T053), absolvované 2007