MgA. Tereza Říčanová, Ph.D.

Žije v Mezné u Pelhřimova, pracuje v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Od roku 2013 doktorandka v Atelieru Ilustrace a grafiky. Autorka knih pro děti vydávanych nakladatelstvím Baobab (Kozí knížka, Noemova archa a další).

MgA. Tereza Říčanová, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Absolvent
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér Ilustrace a grafika, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206V106), absolvované 2016
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Ilustrace a grafika (8206T020), absolvované 1999