Terezie Lexová

Terezie Lexová

Zařazení / Funkce
Produktový design / Absolvent
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 1. ročník