Thorarinn Ingi Jonsson

Thorarinn Ingi Jonsson

Zařazení / Funkce
MA Course in English / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Visual Arts, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Sochařství (8206T055), absolvované 2013