Ing. arch. Thu Huong Phamová

Ing. arch. Thu Huong Phamová

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 1. ročník