Tobias Schubert

Tobias Schubert

Zařazení / Funkce
Módní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Módní tvorba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 1. ročník