MgA. Tomáš Bém

MgA. Tomáš Bém

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Absolvent
Studium ukončené
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2017