Tomáš Beník

Tomáš Beník

Zařazení / Funkce
Architektura II / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura II, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 3. ročník