MgA. Tomáš Chludil

MgA. Tomáš Chludil

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Absolvent
Průmyslový design / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Průmyslový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2016
ateliér Průmyslový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2018