Mgr. Tomáš Fassati

PROFESNÍ PŘEHLED

Dosažené vysokoškolské vzdělání

 

1972 – 1977        Akademie múzických umění Praha, FAMU: filmový a televizní obraz, specializace na teorii
                           Diplomní práce: Příčiny odchylek od koherentního vědomí při sdělování ve fotografii
                           (+ středoškolské zdravotnické vdělání bez maturity – voj. katedra)

1994 – 1996        Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta: dvouleté studium na katedře dějin umění
                           Diplomní práce: Systém a terminologie při počítačovém zpracování dat o umění

1995 – 1997        Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta: dvouleté studium na katedře psychologie
                           Diplomní práce: Interaktivní didaktické expozice vizuální tvorby

1998 – 1999        Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta: jednoroční studium na katedře filosofie
                           Diplomní práce: Současná česká lidová vizuální tvorba

 

Pedagogická praxe

 

1970 – 1974        Dia-film Praha a Studio 7, Praha kurzy práce se světlem
1984 – 1994        Institut tvůrčí fotografie (od 1990 Masarykova/Slezská univerzita): kurzy a semináře teorie komunikace a speciálně fotografie
1991 – 1994        Pražská fotografická škola: předmět teorie komunikace a speciálně fotografie
2005 dodnes    Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: kurz ergonomie včetně části o komunikaci
2006 – 2007     Univerzita Karlova, Filosofická fakulta: kurz vizuální komunikace pro divadelní vědu
2009 – 2010      Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta managementu a technologií: kurz ergonomie a designu včetně části o komunikaci
2016 – dodnes   České vysoké učení technické, Falulta architetury kurz ergonomie

 

Seznam odborných prací

 

Texty

Referáty na sympoziích

Odborná příprava výstav vizuální tvorby

Odborná příprava sympozií

Redakce odborných textů

Vedení výzkumů nebo účast na výzkumech

 

Výběr z rozsáhlejších teoretických prací

 

Příčiny odchylek od ideálního stavu koherentního vědomí při vnímání vizuální tvorby, Praha, 1978, rkp.

Model specializované galerie, Banská Bystrica, 1980, rkp.

Hodnocení fotografie, Banská Bystrica, 1988

Galerie - místo pro člověka, B. Bystrica, 1989

Hovory o živé fotografii, Plzeň, 1989

Slovník a učebnice vizuální komunikace, Benešov, 1995

Počítačová dokumentace sbírek umění, Praha, 1997

Didaktické expozice muzeí umění, Praha, 1998

Šipky z obklíčení, vizuální komunikace v ekologii, Benešov, 1998

Česko-anglický slovník vizuální komunikace, Benešov, 1999

Malá učebnice vizuální komunikace (In: Typografický manuál, Praha, 1999)

Současný životní styl českého venkova a lidové užité umění, Benešov, 1999

Základy konvenční vizuální komunikace (In: Beran, Vladimír: Typografický manuál, Praha, 2000)

Galerie F 1980-1990, Benešov, 2001

Z Benešova za architekturou 20. století, Benešov, 2008

Učebnice praktické vizuální komunikace, Benešov, 2000 (2005 2. rozšířené vydání, 2009 3. přepracované a rozšířené vydání)

Practical visual communication, Benešov, 2010 (anglická verze výše uvede. publikace pro International Institute for Inf. Design)

Česká republika – moderní architektura – Čechy, Zlatý řez, Praha, 2014 (Kolektiv autorů, Fassati – Benešovsko)

Hledání inteligentního designu (prac. vydání obraz. katalogu sbírky designu MUD Benešov), Benešov, 2013

Cesty k inteligentnímu designu a architektuře, Benešov, 2016

 

Články, studie

 

O barevné kombinaci v tvorbě oděvu, Praha, 1975, rkp. (použito pro populární články v módních magazínech)

Čs. kalendářová produkce 1980 - 1982 (In: Typografia, Praha, 1982)

Fotografové magazínu National Geographic na Slovensku (In: Výtvarníctvo, fotografia, film, Bratislava, 1985

Muzeum moderního umění v New Yorku (In: Výtvarníctvo, fotografia, film, Bratislava, 1986)

Trendy současné slovenské fotografie (In: Revue fotografie, Praha, 1986)

Mezinárodní středisko fotografie v New Yorku a Cornel Capa (In: Galéria IV, Banská Bystrica, 1987)

Slovenská teorie fotografie: První generace (In: Galéria IV, Banská Bystrica, 1987)

Sbírky a archívy fotografie na Slovensku (In: Galéria IV, Banská Bystrica, 1987)

Malý slovník teorie umění, Banská Bystrica 1987, rkp.

Teorie obsahového jednání a architektura, Banská Bystrica, 1987, rkp.

Volná a užitá tvorba – jiné pojetí obsahu, Banská Bystrica, 1987, rkp.

Kategorie výtvarného umění, Banská Bystrica, 1987, rkp.

Systémová tvorba obrazové řeči piktogramů, Banská Bystrica, 1988, rkp.

Funkce obrazového jazyka (In: Průmyslový design, neidentifikované číslo, s. 28-31, Praha 1988)

Praha 80 – poézia velkomesta. Súčasná architektúra (In: MR č. 6, Bratislava, 1988, s. 3, 16-17)

Symboly pro identifikaci kvalit životního prostředí (In: Architektura ČSR, č. 3, Praha, 1988)

Piktogramy pro ekologii (In: Věda a technika mládeži č. 20, Praha, 1988)

Fotografie a obsahové jednání člověka (In: Co je fotografie, Praha, 1989)

Grafická komunikace v ekologii (In: Veronica, Brno, 1990)

 

V letech 1990 - 2002 jsem publikoval několik desítek odborných i populárních článků v periodicích:

Angelma, Artsystem, Ateliér, Benešovský kalendář, Bulletin Institutu informačního designu, Bulletin DC ČR, Font, Galerijní listy, Listy o fotografii, Muzeum umění Benešov, Muzeum, umění a společnost, Státní správa, Strategie, Týdeník Jiskra, Typografia.

 

Výběr odborných článků po roce 1989:

 

Piktogramy – systematika + estetika (In: Umění a řemesla, neidentif. číslo, Praha 1990, s. 73-74)

Design ve sbírce umění (In: Umění a řemesla, neidentif. číslo, Praha 1992)

Výuka teorie – problém (In: Listy o fotografii č. 2, Slezská univerzita, Opava, 1996)

Grafický design v praxi, Designcentrum ČR, 1996/5

Orientační a evidenční značení v obcích (In: Státní správa č. 47, Praha, 1996)

Grafický design Karla Míška, tvorba a doba, bulletin výstavy, Benešov, 1997

Zmatek s popisnými čísly – dokdy potrvá? (In: Státní správa č. 12, Praha, 1998, s. 21-22)

Grafické zprostředkování ekologických informací v obcích (In: Veřejná správa č. 32, Praha, 1998)

Vizuální gramotnost – barvy mluví (In: Signmaking č. 2, Praha, 1999, s. 26-27)

Jak slouží svému účelu grafický design v ČR? (In: Muzeum, umění a společnost 2001, s. 44, Benešov, 2001)

První stálá expozice české a slovenské fotografie u nás (In: Ateliér č. 2/2001, Praha, 2001)

Nejhorší obal začátku tisíciletí (In: Muzeum, umění a společnost 2001, s. 50, Benešov, 2001)

Vizuální informační a orientační systémy v obcích (In: Veřejná správa č. 5/2002, Praha, 2002)

O vývoji praktického zrakového sdělování I., (In: Zprávy Sdružení Bienále Brno, č. 23, Brno 2002)

O vývoji praktického zrakového sdělování II., (In: Zprávy Sdružení Bienále Brno, č. 24, Brno 2002)

Softwarová past na amatéry (In: Strategie, 17. 6. 2002, s. 34-35)

Vizuální gramotnost, základ profesionality designéra (In: Typo č. 3, Praha, 2003, s. 8-9)

Praha z pohledu signmakingu (In: Signmaking – Strategie, Praha, 2003, s. 57-59)

Orientační systémy (In: Signmaking – Strategie, Praha, 2003, s. 53-56)

Sbírka kresby, Muzeum umění Benešov (In: Kresba, kresba..., Praha, 2004)

Navigace bez úrovně (In: Signmaking č. 6, Praha, 2005)

Co není fotografie a co není digitální fotografie (In: Atelier 6/2006, s. 2, Praha, 2006)

Benešov. Architektura (In: Art + Antiques, č. 6, Praha, 2006)

Za historií katedry fotografie FAMU (In: Atelier 1/2006, s. 2, Praha, 2006)

Sbírka grafiky, Muzeum umění Benešov (In: Soustředěný pohled, Rada galerií ČR, Praha, 2007)

Vladimír Cidlinský (In: Středočeské ateliéry, Rakovník, 2008)

Nový pohled na ergonomii (In: Living č. 4/2008, s. 108-112, Praha, 2008)

Design je více než jen estetika (In: Atelier č. 3/2009, s. 2, Praha, 2009)

Stereotypy a klišé současné kultury (In: A2 č. 4/2010, Praha, 2010)

Barevné světlo jako informace a desinformace (In: Technika osvětlování XXV, sb. konference, Plzeň, 2012)

Inteligentní je více než chytrý (In: Zlatý řez č. 37, Praha, 2015)

Muzea designu v digitální době – vzdělávací laboratoře škol i praktického života (In: Zpravodaj města BN, č. 10, Benešov, 2015)

Klimatizace více škodí, než pomáhá (In: Jiskra, č. 18, Benešov, 2015, s. 14-15)

Podnikové relaxační zóny zvyšují pracovní kvalitu a výkonnost. Laboratoř ergonomie (In: Zpravodaj města BN, č. 6, Benešov, 2015)

Muzea umění v síti sociálních vztahů. Chrámy umění a misijní stanice (In: Atelier č. 25-26, Praha, 2015, s. 8-9)

Hledání inteligentního designu. Sbírka MUD BN (In: Ateliér, č. 18-19, Praha, 2015, s. 2 a 12)

Muzea designu v digitální době (In: ArtAlk, 28. 12. 2015 – artalk.cz)

Vhodný design tramvaje (In: ArtAlk 29. 2. 2016 – artalk.cz)

Muzeum umění a designu s metodami Vzdělávání 4.0 (In: Benešovské radniční listy č. 1, Benešov, 2017, s. 24)

 

Sborník sympozia ergonomie designu a architektury hromadné dopravy I. a II., Praha, Benešov, 2011 a 2013:

 

Z historie komfortu létání

Vývoj komfortu pražských tramvají

Komfort českých vlaků a autobusů

Obecné předpoklady komfortu

Komfort zastávek a stanic hromadné dopravy

Vizuální komunikace v hromadné dopravě

Výuka ergonomie na VŠUP

Laboratoř barev a tvarů

 

Další referáty na sympoziích byly publikovány ve sbornících sympozií (viz sympozia)

 

Výběr popularizačních článků po roce 1989:

 

Grafický designér se představuje (In: MF Dnes, 17. 6. 2000)

Do Prahy vlakem raději jen do Vršovic! Nefunkčnost Hl. nádraží (In: Jiskra, Benešov, 2001)

Grafiku informačních prvků svěřme pouze profesionálům (In: Železničář č. 19, Praha 2002)

LEO EXPRESS – železniční naděje pro Jižní Čechy (In: Jiskra, Benešov, 2003)

Navštívili jsme Karlovy Vary. Kritika kvality veřejné vizuální komunikace (In: Signmaking – Strategie, Praha, 1999 – 2002)

Navštívili jsme Prahu, evropské město kultury. Kritika kvality veřejné vizuální komunikace (In: Signmaking – Strategie, Praha, 1999 – 2002)

Navštívili jsme Českou republiku. Kritika kvality veřejné vizuální komunikace (In: Signmaking – Strategie, Praha, 1999 – 2002)

Navštívili jsme Japonsko. Kritika kvality veřejné vizuální komunikace (In: Signmaking – Strategie, Praha, 1999 – 2002)

Navštívili jsme Budapešť. Kritika kvality veřejné vizuální komunikace (In: Signmaking – Strategie, Praha, 1999 – 2002)

Pití má být vidět! Design obalů nápojů (In: Blesk, Praha, 3. 9. 2015)

 

Redakce knih a teoretických sborníků

 

Společensky zaujatá fotografie I. a II., Banská Bystrica, 1981, 1982

Specifikum fotografie, Banská Bystrica, 1983

Umění vystavovat fotografii, Banská Bystrica – Brno, 1984

Fotografie, vizuální umění a divák I. a II., Banská Bystrica – Brno, 1985, 1989

Čítanka IVF, Banská Bystrica, 1986

Informační servis (periodický sborník), Banská Bystrica, 1982 – 1985

Galerie (periodický sborník), Banská Bystrica, 1984 – 1987

Angelma I. - VI. (periodický sborník), Benešov, 1990 – 1992

Artsystém I. - IV., Benešov, 1990 – 1992

Bartůšek, Václav: Piaristé, tradice benešovské vzdělanosti a kultury, Benešov, 1993

Galerijní listy (ročenka), Benešov, 1991 – 1998

Listy o fotografii I., Opava, 1993

Šmok, Ján: Teoretické stati, Benešov, 1998

Bulletin Institutu informačního designu (ročenka), Benešov, 1995 – 1998

Svět českého grafického designu (informační servis na Síti), Benešov, 1999 – 2002

Čítanka ergonomie, VŠUP Praha, 2006

Muzeum, umění a společnost (ročenka), Benešov, 1999 – 2010

Sešity historie FAMU, Benešov, 2005 – 2010

Ergonomie designu a architektury hromadné dopravy I., Praha, Benešov, 2011

Ergonomie designu a architektury hromadné dopravy II., Praha, Benešov, 2013

Česká ergonomie 2015, Česká ergonomická společnost, Institut inf. designu a Muzeum umění a designu, Praha, 2016)

 

Jednorázové přednášky – vyžádané (výběr)

 

Umění barvy, Banská Bystrica, 1983

Evropské galerie umění, Banská Bystrica, 1983

Magický svět fotografie, Banská Bystrica, 1984

Vývojové souvislosti umění, Banská Bystrica, 1984

Filosofie fotografie, Banská Bystrica, 1984

Life znamená život, Cheb, 1985

Emotivita tvaru, Banská Bystrica, 1985

Fotografie a výtvarné umění, Žilina, 1985

Vizualita charakteru, Banská Bystrica, 1986

Historie aktu, Banská Bystrica, 1986

Teorie sdělování a umění, Nitra, 1986

Teorie sdělování a umění, Praha, 1986

Vizuální komunikace dnes, Banská Bystrica, 1987

Aktuální otázky teorie komunikace, Evropský kulturní klub Praha, 1992 a 1993

Muzea umění příštího tisíciletí, Evropský kulturní klub Praha, 1993

Hodnotová problematika ve výtvarném umění, Benešov, 1994

Historie a současnost vizuální komunikace, Akademie věd Praha, 1994

Francouzská muzea umění, Benešov, 1996

Gramatika vizuální komunikace, UJEP, Ústí nad Labem, 1998

Gramatika vizuální komunikace, FAVU Brno, 1998, 2002

Fotografie ve sbírce a expozici Muzea umění a designu Benešov, Galerie Rudolfinum, 2004

Gramatika vizuální komunikace, UTB Zlín, 2002, 2007

Modla digitalizace, Galerie NoD, Praha, 2007

 

Dále řada přednášek o vizuální komunikaci, grafickém designu, designu, ergonomii a umění v Muzeu umění a designu Benešov.

 

Přednášky na sympoziích

 

K metodice společensky zaujaté fotografie, Sympozium Společensky zaujatá fotografie, Banská Bystrica, 1981

Společensky zaujatá fotografie a divák, Sympozium Společensky zaujatá fotografie, Banská Bystrica, 1982

K organizační problematice a metodice současné čs. recenzní činnosti, Konference Recenze ´83, Banská Bystrica, 1983

Prezentace profesionální a amatérské tvorby v galeriích střed. Slovenska, Sympozium Umění vystavovat fotografii, Brno, 1985

Počítač to (sám) nevyřeší, Mezinárodní sympozium užité grafiky, Brno, 1988

Teorie vizuální tvorby a hledisko diváka, Sympozium Fotografie, vizuální umění a divák, Brno, 1989

Kinematografie, televize, video, fotografie a pohyb, Pražské setkání teoretiků a historiků fotografie, Praha, 1989

Fotografie, kinematografie, televize – systém a terminologie z hlediska komunikace technických a tvůrčích pracovníků,

Mezinárodní sympozium Interkamera, Praha, 1989

Vizuální komunikace a životní prostředí, Mezinárodní sympozium Architektura a životní prostředí, Tatranská Lesná, 1989

Mezinárodní normalizace grafického značení pro veřejnost, konference International Standard Organization, Praha, 1990

Didaktické expozice v muzeích umění, Sympozium Didaktické metody v muzeích umění, Národní galerie Praha 1993

Teorie sdělování a struktura výrazu uměleckého díla, Mezinárodní sympozium o výrazu uměleckého díla, Univerzita Nitra, 1996

International Graphic Information Code – Second Literacy, Mezinárodní sympozium grafického designu, Brno, 1998

Muzeum umění Benešov v kontextu městského organismu, Česko-francouzské kolokvium o vztahu muzeí umění

k dnešní společnosti, Francouzský institut / Národní galerie, Praha, 1999

Vizuální komunikace v ekologii, Mezinárodní sympozium Praga natura 2000

Interaktivní didaktické expozice muzeí umění, Sympozium Muzeum a změna, Asociace muzeí a galerií Praha, 2003

Metody výuky ergonomie na uměleckých školách, Vědecká společnost pro ergonomii, Praha 2008

Ergonomie a stres v české hromadné dopravě, Vědecká společnost pro ergonomii, Praha 2014

Muzea designu v digitální době, Kolokvium Rady galerií ČR, Roudnice nad Labem, říjen 2015

Skutečný a povrchní komfort ve veřejné dopravě, Railways Interiors, mezinár. sympozium, Praha, říjen 2015

 

Účast na odborném výzkumu a sociologických průzkumech

 

Umění a divák, Galerie F, 1981 -1985

Galerie a veřejnost, Galerie F, 1980 -1989

Sbírky a archivy historické fotografie na Středním Slovensku, Galerie F - Středoslovenské muzeum, 1983 -1985

Současná slovenská živá fotografie, Galerie F, 1980 -1985

Terminologie a struktura informačních systémů pro dokumentaci muzejních sbírek umění, Ústav pro informační systémy Praha,

1986 -1990, Galerie výtv. umění Benešov a Moravské zemské muzeum Brno, odd. informatiky, 1992 -1996

Struktura oborového informačního systému pro fotografii, Galerie F, 1982 -1985

Systém grafického značení kvalit životního prostředí a potravin, Galerie F - Univerzita Karlova, 1986 -1988

Umění Benešovska, Galerie výtvarného umění Benešov - Muzeum umění Benešov, 1990 - 2002

Interaktivní didaktické expozice pro výtv. umění, Galerie výtvarného umění Benešov - Muzeum umění Benešov, 1990 - 2002

Soudobý životní styl a hmotná lidová kultura českého venkova, Galerie výtv. umění  - Muzeum umění Benešov, 1990 - 2002

Praktická novodobá globální vizuální komunikace, Galerie F Banská Bystrica, 1995 -1989, Galerie výtvarného umění Benešov –

Muzeum umění Benešov + Institut                 informačního designu a International Institute for Information Design, 1990 - 2002

Vztah veřejnosti Benešovska k výtvarné kultuře, Galerie výtvarného umění - Muzeum umění Benešov, 1990 - 2002

Osobnosti českého grafického designu 20. století, Galerie výtvarného umění - Muzeum umění Benešov, 1993 - 2002

Model optimálního systémového řešení orientace ve městě, Muzeum umění Benešov + Institut inform. designu, 1996 - 1998

Kategorie výrazu v umění, Muzeum umění Benešov a Ústav umělecké komunikace Nitra, 1998 -1999

Návrh rozšíření mezinárodní normy ISO 7001 - Symboly pro veřejnou informaci, Muzeum umění Benešov + Institut

informačního designu, 1998

Projevy lidské sexuality v současné vizuální kultuře, Muzeum umění Benešov, 1998 -2002

Metody stimulace rozvoje měst prostřednictvím muzejních expozic a profesionální propagace, Muzeum umění Benešov, 1998

Jiná priorita – Současná společensky zaujatá typografie, Muzeum umění Benešov, 1998 -2002

Současný český grafický design: špičková tvorba – standard – lidová tvorba, Muzeum umění Benešov, 1998 - 2002

Testy kvality hlavních oblastí soudobého českého graf. designu, Muzeum umění Benešov + Institut inf. designu, 1998 - 2002

Test ergonomie designu a architektury hromadné veřejné dopravy, Muzeum umění Bn + Institut inf. designu, 2001 - 2002

Památky na předměstské trati Praha - Benešov a Posázavský pacifik, Muzeum              umění Benešov, 2001

Řízení muzeí umění a jejich vnější vztahy (zřizovatel + veřejnost), Muzeum umění Benešov, 1999 – 2002

Profesní etické kodexy v oblasti umění a komunikace, Praha – Benešov, 2003 – 2009

Koncepce a metody výuky ergonomie na českých školách designu, Česká ergonomická společnost, 2010 - 2014

Výzkum zastoupení disciplin o lidském organismu ve struktuře vysokoškolské výuky v ČR, pro Min. školství, 2015

Koncepce a metody výuky designu na vysokých školách ve 20. století, Muzeum umění a designu Benešov, 2010 - 2017

Komplexní kvality designu z pohledu teorie vícečetné inteligence, Muzeum umění a designu Benešov, 2010 – 2016

 

Odborná příprava výstav a stálých expozic (výběr)

 

Spřízněni profesí, Galerie FOMA Praha, 1980

Celostátní přehlídka Obrazový kalendář, Banská Bystrica, 1980 -1990

Zaujatá kresba (cyklus), Banská Bystrica, 1980 -1986

Vydavatelství literatury o fotografii, Banská Bystrica, 1982 -1985

Osobnosti čs. filmové kamery, Banská Bystrica, 1982

Užitá fotografie a grafika, Banská Bystrica, 1982 -1985

Kouzlo staré fotografie, Banská Bystrica, Středoslovenské muzeum, 1985

Osobnosti fotografie, Banská Bystrica, 1985

Fotografie a hudba (cyklus), Banská Bystrica, 1980 -1985

Trendy současné slovenské fotografie (cyklus), Banská Bystrica, 1985 -1987

Méně (minimalismus ve fotografii), Banská Bystrica - Cheb, 1987

Vážně (groteskno ve fotografii), Banská Bystrica, 1987

Osobnosti čs. společensky zaujaté fotografie 1940 -1980, Banská Bystrica - Brno - Cheb, 1987 - 1989

Slovenský a český objektiv: Slovensko, Banská Bystrica, 1989

10 let Galerie F, Banská Bystrica - Praha, 1989

Výtvarníci Benešovska (cyklus), Benešov, 1990 - 2002

Osobnosti soudobé české malby (cyklus), Benešov, 1990 - 2002

Osobnosti soudobé české malby (pohled do současné scény), Benešov, 2000

Karel Javůrek – nestor českých malířů 19. století, Benešov, 1995

Osobnosti současného českého grafického designu (přehlídka a cyklus výstav), Benešov, 1994 - 2002

Nestoři české fotografie závěru 20. století, Benešov, 1996

Antikódy Václava Havla, Benešov,1997

Osobnosti současné fotografie v Čechách, Benešov, 1997

Výběr ze sbírky malby, grafiky a plastiky Muzea umění Benešov (výstava a dlouhodobá expozice), Benešov, 1993, 1995 - 1999

Didaktická expozice pro výtvarné umění, Benešov, Praha, 1991 - 2002

Česká značka, logotyp a grafický symbol 20. století, Benešov, 1996 - 2002

Světlo zrození (malba, grafika, fotografie), Benešov, 2000

Osobnosti české grafiky 20. století, Benešov, 1999 - 2002

Historie české a slovenské fotografie, Benešov, 1999 - 2002

Soudobá praktická globální vizuální komunikace, Benešov, 2001 a Praha 2003

Umění Benešovska 20. století (stálá expozice), Benešov, 2001

Galerie F 1980 - 1990, Benešov, Banská Bystrica, 2001

Slovenská historická fotografie ve sbírce Muzea umění Benešov, Galéria Profil, Bratislava, 2002

Výběr ze soudobé české plastiky, Benešov, 2001 – 2002

Benelon – urbanistická vize Benešov+Londýn (arch. Jiřičná a Zimandlová), Benešov 2005, Praha 2006, Londýn 2008

(spolupráce)

Vizuální umění a příroda – cyklus výstav, Benešov 1995 - 2010

Vizuální umění a společnost – cyklus výstav, Benešov, 1995 - 2010

Vizuální umění a duchovní rozměr člověka – cyklus výstav, Benešov, 1995 - 2010

Sbírka českého designu 20. století – stálá expozice Muzea umění a designu Benešov, 2010

 

Celkově v letech 1995-2014 připraveno cca tři desítky výstav pedagogů, studentů a absolventů VŠUP v Muzeu umění a designu, např.

 

Pedagogové:

 

Autorské výstavy: Zdeněk Ziegler, Jiří Šalamoun, Peter Fabo, Rostislav Novák, Jan Solpera, Stanislav Diviš ad.

Mimo autorské výstavy a st. expozice: Jiří David, Jiří Pelcl, Benelon (Vendula Hladíková, Eva Jiřičná ad.), K. Gebauer, V. K. Novák, M. Velčovský, Jan Němeček, Michal Froněk, Ivan Dlabač ad.

 

Absolventi: Aleš Najbrt, Karel Míšek a mnozí další.

Studenti: diplomky atel. K.O.V. (opakovaně), studenti atel. St. Diviše, stud. atel. K. Gebauera, stud. atel. J. Horvátha ad.

 

Přehled odborných stáží

 

1980      pracovní návštěva galerií v Mnichově, Miláně, Arles, Grenoblu, Paříži a Kolíně nad Rýnem (Photo-kina ad.)

1982      pracovní návštěva galerií v Budapešti, Vídni, Grazu a Berlíně

1986      Národní galerie v Praze (prezentace umění, soudobé české umění)

1986      Památkový ústav Středních Čech

1988      Pedagogická fakulta v Banské Bystrici, katedra psychologie a didaktiky (základy didaktiky)

1993      prac. návštěva odb. pracovišť francouzských muzeí v Metz a Paříži vč. vědeckého parku La Vilette s českým ICOM

1994      International Institute for Information Design, Wien (přehled soudobé globální vizuální komunikace)

1995      prac. návštěva odborných pracovišť nizozemských muzeí v Rotterdamu a Amsterdamu s českým ICOM

1995      Bienále Benátky – arch. model benešovské radnice (arch. Pleskot)

1996      individuální prac. návštěvy německých muzeí a veletrhu Documenta

1998      prac. návštěva odb. pracovišť amerických muzeí v N. Yorku, Philadelphii a Washingtonu vč. MoMA s českým ICOM

2002      pracovní návštěvy Ars electronica centrum Linz, spolupráce

2008      pracovní návštěva Londýna – repríza výstavy Benelon + Design Muzeum

 

 

 

Další doklady osvědčující ODBORNOU kvalifikaci

 

Organizační a odborná práce

 

Založení a vedení tvůrčí organizace DIA-FILM PRAHA (1969 - 1972)

Spolupráce při založení a vedení Minigalerie, Národní třída Praha, 1970-1972

Založení a vedení STUDIA 7, Praha (1973 - 1976)

Spoluzakladatelství a vedení Galerie F, Banská Bystrica (1980 - 1985 - 1990)

Založení a organizace středoslovenské pobočky Slovenské uměnovědné společnosti, Banská Bystrica (1987 - 1988)

Založení a organizace sekce vizuální tvorby Čs. vědecké společnosti pro teorii umění, Praha (1989 - 1991)

Založení a organizace české pobočky International Institute for Information design (1989 - dodnes)

Založil Designstudio-BIO (1990 - 1992)

Založení a vedení Muzea umění a designu v Benešově (1990 - dodnes)

Zpravodajem ochrany kulturních památek (1992 - dodnes)

Členem organizačního výboru mezinárodního Bienále grafického designu Brno (1999 - 2002)

Členem festivalové rady Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 2001

Členem Akademie designu – Ceny Czech Grand design (2006 – 2014)

Člen předsednictva České ergonomické společnosti (1995 – dodnes)

Vedoucí prac. skupiny profesních kodexů Etického fóra ČR (2002 – dodnes)

Členem hodnotícího týmu českých vysokých škol pro RUV, 2010 – 2014

Prac. tým koncepce profesní specializace ERGONOM, pro Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, 2014 - 2016

Konzultant koncepce výuky ergonomie na FA ČVUT a na technice v Bratislavě, 2015

 

 

Organizační a odborná příprava sympozií

 

Společensky zaujatá fotografie I., Galerie F, Banská Bystrica, 1981

Společensky zaujatá fotografie II., Galerie F, Banská Bystrica, 1982

Konference Recenze 83, Galerie F, Banská Bystrica, 1983

Umění vystavovat umění, Dům umění města Brna, 1985

Sympozium Umění a divák, Dům umění města Brna, 1989

Aktuální otázky teorie komunikace, Evropský kulturní klub Praha, 1989

Muzea umění příštího tisíciletí, Evropský kulturní klub Praha, 1991

Historie a současnost praktické vizuální komunikace, Akademie věd Praha, 1996

Komfort designu české hromadné dopravy, VŠUP, Praha, 2010

Dřevěná plastika v architektuře, Benešov, 2013

 

Citované práce Tomáše Fassatiho (pouze výběr, nebyla vedena dokumentace)

 

Skalský, Martin: Jděte pořád podle šipek. Ekol. značky pomohou v orientaci (In: Alternativa č. 29, Praha, 2000)

Turek, Jakub: České peníze pokulhávají za eurem i slovenskými korunami. Test bankovek (In: Test MF Dnes, 16. 1. 2002)

Rostislav Vaněk, monografie, Praha, 2014, s. 168 a 185

Kolesár, Zdeno: Iný český design (In: Designum, č. 3, Bratislava, 2015, s. 20-22)

Simlinger, Peter: Praktická vizuální komunikace. Učebnice druhé gramotnosti (In: Ateliér č. 5, Praha, 2015, s. 13)

 

Bibliografie (výběr)

(Publikace zabývající se prací Tomáše Fassatiho)

 

Vondra, Jan: Cyklus osoby a osobnosti, bulletin výstavy, Banská Bystrica, 1984

Tesáková, Juliana: Collegium Photo, bulletin výstavy, Žilina, 1987

Hlaváč, Ľudovít: Dějiny slovenské fotografie, Martin, 1988

Encyklopedie československé fotografie, Praha, 1988

Macek, Václav: Jak zmizela kometa (In: Nové Slovo č. 51/1989, s. 15, Bratislava)

Moucha, Josef: Příběh Galerie 4, Cheb, 1995

Benešovský IIID reprezentuje, Jiskra, Benešov, 1999

Simlinger, Peter: Visual Communication (web IIID, 1999, www.iiid.net)

Simlinger, Peter: Učebnice praktické vizuální komunikace (recenze), Atelier č. 5, Praha, 2015

Kubíček, Michal: 10 let Institutu tvůrčí fotografie, bakalářská práce, Slezská univerzita, Opava, 2000

Moucha, Josef: A proscribed photogallery (In: Imago 11, s. 64, Bratislava, 2001)

Moucha, Josef a kol.: Alternativní kultura, příběh české společnosti 1945 - 1989, Praha, 2001

Blažek, Bohuslav: Tomáš Fassati (http://forum.isu.cz), 2003

Současná mezinárodní vizuální komunikace, neidentifikovatelný výstřižek, Praha, 2004

Třeštík, Michael: Kdo je kdo v české společnosti, Praha 2005

Červenka, Michal: Léta práce Tomáše Fassatiho (In: Muzeum, umění a společnost, Benešov 2001)

Kolektiv UDU AV ČR: Slovník českých teoretiků umění, Praha, 2005, rukopis

Alvaer/Grosseová: Reprezentace národa, Národní galerie, Praha, 2008

Asociace pro komunikaci ve veřejném prostoru, bulletin, Praha, 2008

Birgus, Vladimír a Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století, Praha, 2009, s. 203, 209, 289, 373

Škraban, Jakub: Tomáš Fassati – teoretik a organizátor, diplomní práce ITF, Slezská univerzita Opava, 2010

Pospěch, Tomáš: Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech a dokumentech, Praha, 2010, s. 198, 262, 305

Noga, Pavel: Vyšla učebnice praktické vizuální komunikace (In: Typo č. 42, s. 68, 69, Praha, 2010)

Fassatiová, Anna: Muzeum umění a designu Benešov 1990-2010, Benešov, 2010

Chmelařová, Marcela: Akvizice galerií (In: Art + Antiques, Praha, 2013/04, s. 39)

Tůmová, Jaroslava: Tomáš Fassati dal před přírodovědou přednost umění. Osobnost Posázaví (In: Posázaví č. 1, Benešov, 2013)

Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii – Česká fotografie 1938-2000, Praha, 2014, s. 96, 121, 122, 124, 125, 162, 169, 208, 211, 213, 271.

Muzeum umění a designu Benešov, Literární noviny č. 1, Praha, 2017

Čapková, Ivana: O Muzeu umění a designu v Benešově (In: Dřevařský magazín č. 1-2, Brno, 2017, s. 61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Fassati

E-mail tomas.fassati@umprum.cz
Zařazení / Funkce
NS 9492 / Lektor