MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.

MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2016