Tracy Go

Tracy Go

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Student
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Textil, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 1. ročník
ateliér Architektura IV, Magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (M8206), obor Architektura a design (8206T008), 0. ročník