Utku Koçak

Utku Koçak

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Student
Studium probíhající
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Design (8206T100), 2. ročník