Václav Kopecký

Václav Kopecký

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Fotografie / Student
NS VSUP / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), 3. ročník
ateliér VŠUP, studijní program Modul pedagogických disciplín - doktorské studium (PEDAD), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník