BcA. Valentina Hejdová

BcA. Valentina Hejdová

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2018