MgA. Veronika Ďuricová

MgA. Veronika Ďuricová

Zařazení / Funkce
Produktový design / Absolvent
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Produktový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2014
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2016