Bc. Veronika Miškovičová

Bc. Veronika Miškovičová

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 1. ročník