BcA. Veronika Vachule Nehasilová

BcA. Veronika Vachule Nehasilová

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2016