MgA. Veronika Přikrylová

veronika.prikrylova()seznam.cz

portfolio

MgA. Veronika Přikrylová

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2017