Mgr. Veronika Hittmanová Rollová, Ph.D.

Odborné zaměření / Research Interests

 - architektura, umění a design 20. století ve střední Evropě v širších společenských a politických souvislostech / art, architecture and design of Central East Europe in 20th Century in broader political context 

Výběr z textů je dostupný na / Selected papers are available atacademia.edu

 

 

Výuka / Courses

Seminář k dějinám designu 2. poloviny 20. století / History of Design of the 20th Century (Seminar)

Dějiny českých a slovenských uměleckých institucí / History of Czech and Slovak Art Institutions

 

 

Účast na řešení grantů / Research Grants

-       2018–2022    podíl na řešení grantu "Architektura a česká politika" uděleného UMPRUM v programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI II Ministerstvem kultury ČR (garantka sekce zaměřené na výzkum architektury v letech 1945–1989) / team member on a research project "Architecture and Czech Politics" granted to UMPRUM by Ministry of Culture of the Czech Republic in the NAKI II Programme (head of a section focused on architecture in the period of 1945–1989)

-       2016     studentský grant UMPRUM – studijní cesta do Mnichova, Londýna a Varšavy / UMPRUM student grant – research trip to Munich, London and Warsaw

-       2013–2015     podíl na řešení grantu "Umění, architektura, design a národní identita" uděleného UMPRUM v programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI I Ministerstvem kultury ČR / team member on a research project "Architecture and Czech Politics" granted to UMPRUM by Ministry of Culture of the Czech Republic in the NAKI II Programme

Publikační činnost / Publications

Monografie, editované sborníky / Books and Edited Books

-       (s Karolinou Jirkalovou) Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1945–1989 / The Future is Hidden in the Present. Architecture and Czech politics 1945–1989, Praha 2021.

-       (s Cyrilem Říhou) Umění a evoluce. Sborník pro Jindřicha Vybírala / Art and Evolution. A Festschrift for Jindřich Vybíral, Praha 2020.

-    Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968), Praha 2019.

-       KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018 / CONTACT. International Symposium of Ceramics Bechyně 1966−2018, Praha 2019.

 

Kapitoly v odborných monografiích a sbornících, studie v časopisech / Chapters in Books and Journal Articles

-    Únik do přírody. Volný čas jako kategorie architektonického uvažování v šedesátých letech Escape into Nature. Free Time as a Category of Architectural Thought in the 1960sin: Veronika Rollová – Karolina Jirkalová (eds.), Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1945–1989 / The Future is Hidden in the Present. Architecture and Czech politics 1945–1989, Praha 2021, s. 192242.

-    Skutečnost i program. Životní prostředí socialistického člověka (1964–1975) Reality and Program. The Living Environment of the Socialist Person (1964–1975), in: Veronika Rollová – Karolina Jirkalová (eds.), Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1945–1989 / The Future is Hidden in the Present. Architecture and Czech politics 1945–1989, Praha 2021, s. 3072.

-    Revoluce, která nevytvořila nový prostor? / A Revolution That Did Not Produce a New Space?, in: Veronika Rollová – Karolina Jirkalová (eds.), Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1945–1989 / The Future is Hidden in the Present. Architecture and Czech politics 1945–1989, Praha 2021, s. 1028.

-        An Elite Place for the Masses. Prague Castle and its Role in the Legitimisation of Socialist Rule in Czechoslovakia (1948–1968), in: Agnieszka Chmielewska  Irena Kossowska − Marcin Lachowski (eds.), State Construction and Art in East Central Europe, 1918–2018, London 2022 (vyjde v průběhu roku).

-   "Today Is a Gift for You, Dedicate Yourselves to Tomorrow!" Prague Castle as a Space of the Transformation of Czechoslovak Society through Education, Technology and Leisure in the 1960s, in: Jasna Galjer – Sanja Lončar (eds.), The Caring State and Architecture: Sites of Education and Culture in Socialist Countries, Zagreb 2021, s. 177–198.

-       Vztahy mezi centrem a periferií – proměna Slovenska a Podkarpatské Rusi / The Relationship between the Center and the Periphery: Transformation of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia, in: Vendula Hnídková (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 / A Spirit At Work. Architecture and Czech politics 1918–1945Praha 2020, s. 220265.

-       Armáda – pilíř státu / The Army: a Pillar of the State, in: Vendula Hnídková (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 / A Spirit At Work. Architecture and Czech politics 1918–1945Praha 2020, s. 170219.

-    (s Vendulou Hnídkovou a Michaelou Janečkovou) Důstojným bydlením k sociálnímu smíru / Social Harmony Through Decent Housing, in: Vendula Hnídková (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 A Spirit At Work. Architecture and Czech politics 1918–1945, Praha 2020, s. 458–501.

-    Evoluce jako kontinuální vývoj / Evolution as Continual Development, in: Veronika Rollová – Cyril Říha (eds.), Umění a evoluce. Sborník pro Jindřicha Vybírala Art and Evolution. A Festschrift for Jindřich Vybíral, Praha 2020, s. 115121.

-    Evoluce jako adaptace na lokální podmínky / Evolution as Adaptation to Local Conditions, in: Veronika Rollová – Cyril Říha (eds.), Umění a evoluce. Sborník pro Jindřicha Vybírala Art and Evolution. A Festschrift for Jindřich Vybíral, Praha 2020, s. 275281.

-    Christopher Long, The Last Houses / Eseje o Adolfu Loosovi (rec.), Umění/Art LXVIII, 2020, č. 3.

-       Keramické kontakty. Založení Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni / Ceramic Contacts: The Foundation of the International Symposium of Ceramics in Bechyně, in: Veronika Rollová (ed.), KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018 CONTACT. International Symposium of Ceramics Bechyně 1966−2018, Praha 2019, s. 32–51.

-       Od figur k architektuře. Rozhovor s Helenou Samohelovou / From Figures to Architecture. Interview with Helena Samohelová, in: Veronika Rollová (ed.), KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018 CONTACT. International Symposium of Ceramics Bechyně 1966−2018, Praha 2019, s. 55–60.

-       Na sympoziích vzniká mezinárodní komunita. Rozhovor s Jindrou Vikovou / Symposia Create an International Community. Interview with Jindra Viková, in: Veronika Rollová (ed.), KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018 CONTACT. International Symposium of Ceramics Bechyně 1966−2018, Praha 2019, s. 63–68.

-       Čas dílo znovu a znovu zkoumat. Rozhovor s Yael Atzmony a Sofií Nørsteng, in: Veronika Rollová (ed.), KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018, Praha 2019, s. 71–80 (anglická verze tamtéž).

-       Promýšlet to jako vědec. Rozhovor s Adamem Železným a Katie Sleyman, in: Veronika Rollová (ed.), KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018, Praha 2019, s. 99–110 (anglická verze tamtéž).

-        Od abstrakce k Leninovi. Proměna koncepce výzdoby pražského metra po roce 1968, in: Michaela Pašteková – Peter Brezňan (eds.), Umenie, estetika, politika, Bratislava 2019, s. 126–137.

-       „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ Program výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století, Umění LXVI, 2018, č. 6, s. 489–503.

-         Ukázat co ještě není. Výtvarné umění a propaganda k vydání nové československé ústavy v roce 1960, in: Johana Lomová – Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, Praha 2018, s. 476–497.

-         Oslava práce na Pražském hradě. Nerealizovaná rekonstrukce Lobkovického paláce v 60. letech 20. století, in: Jan Galeta – Martin Šolc (eds.), Architektura mezi myšlenkou a skutečností, Brno 2018, s. 188–201.

-         Stvoření nového člověka. Dům československých dětí na Pražském hradě, Umění LXIV, 2016, s. 395–411.

-         Navazování na první republiku, Úpravy západního a severního křídla Pražského hradu v padesátých letech 20. století, in: Petr Zvěřina (ed.), Teritoria umění 2015, Praha 2015, s. 70–85.

-         Otevírání Pražského hradu v šedesátých letech. Nerealizovaná alej socialismu (1959–1968), Umění LXIII, 2015, s. 209–220.

-         kapitola Chrám národa (vč. katalogových hesel), in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral (eds.), Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 76–86 (publikováno i v anglické verzi: tamtéž, anglická příloha, s. 30–33).

-         katalogová hesla Úpravy Pražského hradu v šedesátých letech a Budova MěV KSČ a Domu politické výchovy v Brně, in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral (eds.), Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 134 a 148.

-         O nových textilních materiálech. Rozhovor s Jiřím Militkým, in: Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová – Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015, s. 452–465.

-         O vztahu designu a průmyslu. Rozhovor s Radkem Špicarem, in: Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová – Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015, s. 432–439.

-         (s Annou Burianovou) Pojďme mluvit o kritické národní identitě. Rozhovor s Piotrem Piotrowskim, in: Milena Bartlová (ed.), Ř! Česká národní identita v současném umění, Praha 2012, s. 72–76.       

Účast na konferencích / Conferences

-       (s Anežkou Bartlovou) vedení sekce Infrastruktury střední Evropy: přeshraniční kontakty, mezinárodní výstavy a sympozia,

      VII. sjezd historiků a historiček umění na téma Infrastruktury (dějin) umění, UHS a UJEP, Ústí nad Labem, 24. 9. 2021.

 -       Fragile Opportunity: International exhibition of Ceramics in Prague in 1962 as a Site of Contact Between East and West, konference „Exhibitions as Sites of Artistic Contact During the Cold War“, Univerzita George Enescu, Jasy, Rumunsko, 8. 11. 2019.

-         Ceramics Symposia as Platforms of International Artistic Contacts in Central Europe in the 1960s, konference „Artistic contacts between political blocs after World War II in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda“, Univerzita Adama Mickiewicze, Kalisz, Polsko, 18. 10. 2019.

-       Elite Place for the Masses. Prague Castle and its Role in a Legitimisation of Socialist Rule in Czechoslovakia (1948–1968), konference „State Re-Construction and Art in Central and Eastern Europe 1918−2018“, Varšavská univerzita, Varšava, Polsko, 20. 11. 2018.

-          „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ Utváření normalizační vizuality v pražském metru v 70. letech 20. století, konference „Umenie, estetika, politika“, Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava, Slovensko, 24. 10. 2018.

-       Oslava práce na Pražském hradě. Nerealizovaná rekonstrukce Lobkovického paláce v 60. letech 20. století, konference „Architektura mezi myšlenkou a skutečností“, Metodické centrum moderní architektury v Brně, Brno, 13. 10. 2017.

-         Pražský hrad socialistický a moderní, konference „Poválečná architektura: nové hodnoty?“, FA ČVUT, Praha, 5. 10. 2016.

-         Navazování na první republiku. Úpravy západního a severního křídla Pražského hradu v 50. letech 20. století, konference „Teritoria umění“, AMU, Praha, 4. 11. 2015

Kurátorská činnost (výběr) / Selected Curated Exhibitions

-        (s Evou Pelechovou) KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018, galerie Kvalitář, Praha, 10. 10. – 22. 11. 2019.

-        (s Terezou Vernerovou Volnou a Štěpánkou Drchalovou) Pavel Matoušek: Light Years, Galerie Mimochodem, Praha 14. 11. 2019 − 31. 3. 2020.

-        (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Juliána Chomová: Dobré činy, zlé činy, Galerie Mimochodem, Praha, 26. 4.  – 14. 6. 2019.

-         28. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, Alšova jihočeská galerie – Mezinárodní muzeum keramiky, Bechyně, 4. 8. – 30. 9. 2018.

-         (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Michalina Mosurek: Potyczka / Skirmish, Galerie Mimochodem, 19. 6. – 31. 8. 2018.

-        (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Juliana Höschlová: Manažerské selhání, Galerie Mimochodem, Praha, 13. 9. – 31. 10. 2018.

-        (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Filip Dvořák: Další obraz, Galerie Mimochodem, Praha, 27. 4. – 15. 6. 2016.

-        (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Monika Žáková: Renew the 60’s, Galerie Mimochodem, Praha, 28. 6. – 25. 8. 2016.

-       (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Saki Matsumoto, Kristina Fingerland, Marie Novotná: Spring, Galerie Mimochodem, Praha, 13. 4. – 15. 6. 2017.

-      (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Max Weisthoff: domů / zuhause, Galerie Mimochodem, Praha, 13. 9. – 1. 11. 2017.

-        (s T. Vernerovou Volnou, Š. Drchalovou a Norm-a space) Vestibul: návrhy revitalizace vestibulu metra, projekt ve spolupráci se studenty architektury, Galerie Mimochodem, Praha, 8. 11. 2017 – 31. 3. 2018 .

-         (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Pavel Jestřáb, Jan Boháč: Chemical Brothers, Galerie Mimochodem, Praha, 30. 6. – 20. 8. 2015.

-         (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Adam Uchytil: Gravitační aspik aneb Prométheus s poselstvím atomového věku dobývá nové horizonty Vesmíru, Galerie Mimochodem, Praha, 9. 9. – 18. 10. 2015.

-         oddíl Chrám národa na výstavě: Milena Bartlová a kol., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác Národní galerie v Praze, 20. 11. 2015 – 7. 2. 2016.  

-           (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Pavel Příkaský: Najdeš ji v pravém uchu, Galerie Mimochodem, Praha, 21. 10. 2014 – 8. 4. 2015.

-           (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Františka Lachmanová: Vážně typický!, Galerie Mimochodem, Praha, 1. 9. – 18. 10. 2014.

-           (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Alice Nikitinová, Matěj Smetana: Jednou v noci, Galerie Mimochodem, Praha, 24. 4. – 18. 6. 2014.

-           (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Jan Martinec: Tma, Galerie Mimochodem, Praha, 2. 4. – 3. 6. 2013.

-           (s T. Vernerovou Volnou a Š. Drchalovou) Eva Pejchalová: E. G., Galerie Mimochodem, Praha, 14. 11. 2012 – 25. 3. 2013

-         (v rámci týmu pod vedením Mileny Bartlové) Ř! Česká národní identita v současném umění, Galerie UM, Praha, 6. 12. 2012 – 9. 2. 2013.

Texty v časopisech (výběr) / Magazine Articles (selection)

-         Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta (recenze výstavy), Art&Antiques, říjen 2019, s. 81−82.

-         Imrich Vanek je cool (recenze výstavy), artalk.cz, zveřejněno 5. 7. 2019.

-         (s Vendulou Hnídkovou) Pražský hrad v letech Československa, Era 21, s. 28−33.

 

Přednášky, diskuse, komentované prohlídky / Lectures, Panels, Guided Tours

-         komentovaná prohlídka výstavy KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966−2018, galerie Kvalitář, 12. 11. 2019 (s Evou Pelechovou)

-         Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (přednáška), cyklus Pondělky ve věži, Klub za starou Prahu, 4. 11. 2019.

-         Muzea a ideologie v Československu 1945–1989 (vedení panelové diskuse), minifestival Padesát na pátou, Památník národního písemnictví, 7. 11. 2018.

-         Reflexe na závěr VI. Sjezdu (účast na panelové diskusi), VI. Sjezd historiků umění, 21. 9. 2018.

-         Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (přednáška), Západočeská univerzita v Plzni, 21. 3. 2018.

-         Design a užité umění v Československu 19701990 (přednáška), Muzeum hl. m. Prahy, 11. 1. 2018.

-         Otevírání Pražského hradu v 60. letech 20. století (přednáška), Správa Pražského hradu, 3. 11. 2016.

-         komentovaná prohlídka Národního památníku na Vítkově, doprovodný program k výstavě Manuál monumentu (kurátorka Anežka Bartlová) v galerii VI PER, 30. 4. 2016.

-         komentovaná prohlídka Národního památníku na Vítkově, doprovodný program k výstavě Budování státu (kurátorka Milena Bartlová a kol.) v Národní galerii v Praze, 16. 1. 2016.

Vzdělání a akademická kvalifikace / Education and Career

2013–2017: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Ph.D.)

2010–2012: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Mgr.)

2006–2010: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta / Charles University in Prague (Bc.)

 

 

Ocenění / Awards

2018 III. Bienále mladých autorů časopisu Umění/Art  čestné uznání / 3rd Umění/Art Journal Young Authors Biennale  honorable mention

Mgr. Veronika Hittmanová Rollová, Ph.D.

E-mail veronika.rollova@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Odborný asistent
Teorie a dějiny umění / Vědecký pracovník
MA Course in English / Lektor