Viktor Janoušek

Viktor Janoušek

E-mail vjanous@vsup.cz
Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Student
Studium probíhající
ateliér Písmo a typografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 2. ročník