Mgr Viktor Kopasz

Mgr Viktor Kopasz

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 2. ročník