Viktoriia Safiullina

Viktoriia Safiullina

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium přerušené
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 1. ročník