Vít Šimek

Vít Šimek

Zařazení / Funkce
Architektura I / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura I, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektura (8206T007), absolvované 2011