BcA. Vít Jebavý

BcA. Vít Jebavý

Zařazení / Funkce
Grafický design a nová média / Absolvent
Grafický design a nová média / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a nová média, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník