MgA. Vít Škop

MgA. Vít Škop

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Grafický design a nová média / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), absolvované 2017
ateliér Graf. design a nová média, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2019