Mgr.A. Vít Soukup

Mgr.A. Vít Soukup

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2003