Vladislav Staněk

Vladislav Staněk

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Keramika a porcelán, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor keramika a porcelán (8206T023), absolvované 2006