MgA. Vlastimil Šenkýř

MgA. Vlastimil Šenkýř

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2019