Vojtěch Vyroubal

www.instagram.com/vv.designer/

Vojtěch Vyroubal

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Student
Studium probíhající
ateliér Průmyslový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 3. ročník