Yelyzaveta Vlasenko

Yelyzaveta Vlasenko

Zařazení / Funkce
Sklo / Student
Studium probíhající
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (N8206), obor Design (8206T100), 1. ročník