Yi Chung Lin

Yi Chung Lin

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (N8206), obor Design (8206T100), 1. ročník