Ying-Ya Liu

Ying-Ya Liu

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Textil, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (B8206), obor Design (8206R100), 0. ročník