Bc. Zdeněk Růžička

Bc. Zdeněk Růžička

Zařazení / Funkce
Grafický design a nová média / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a nová média, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2019