Bc. Zoltán Tóth

Bc. Zoltán Tóth

Zařazení / Funkce
Design oděvu a obuvi / Student
Studium probíhající
ateliér Design oděvu a obuvi, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník