Zuzana Šulajová

Zuzana Šulajová

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor (), absolvované 2004