Mimořádné studium

 V rámci programu celoživotního vzdělávání nabízí Vysoká škola uměleckoprůmyslová mimořádné studium. Toto studium je určeno k doplnění znalostí a vědomostí absolventů vysokých škol – podmínkou je absolvování magisterského studia.

Po úspěšném absolutoriu získá účastník studia osvědčení, v rámci mimořádného studia ovšem nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠUP a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody. Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí doplnit své vzdělání.

Studium trvá čtyři semestry a je realizováno za úplatu. Poplatek za mimořádné studium stanovuje rektor VŠUP, v akademickém roce 2014/15 je jeho výše určena na 35 000 Kč za semestr.

Účastníci mimořádného studia se přihlašují v rámci přijímacího řízení do konkrétního ateliéru a na základě výsledků jsou přijati do studia. V rámci svého oboru pracují individuálně. Zároveň si mohou zapsat další předměty z nabídky oborových, doprovodných a teoretických disciplín VŠUP.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do mimořádného studia probíhá ve stejném rozsahu jako do studia bakalářského, s tím rozdílem, že uchazeči nepřikládají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ale úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Bližší informace naleznou zájemci zde .